İnsan Kaynakları ve Açık Pozisyonlar


İnsan kaynaklarının temelinin doğru seçme ve yerleştirme olduğuna inanıyoruz. O nedenle seçme ve yerleştirmeyi adil, eşit fırsat ilkesiyle, işin gereklerine göre yapmak en temel anlayışımızdır.

Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere dönüştürerek bireyin ve şirket hedeflerinin uyum içinde yürütülmesini sağlamak bir başka temel anlayışımızdır.

Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağı yaratabilmek kurumumuzun en vazgeçilmez hedefidir.

Hukuka ve kanuna saygılı, çalışanlarına ve işletmesine saygılı, hak ve adaleti gözeterek yürütülen çalışma ile işletme içi çalışma barışını tesis etmek, motivasyonu ve iş enerjisi yüksek çalışma anlayışını desteklemek ana düsturumuzdur.


Başvurabileceğiniz açık pozisyonlarımızı görmek için lütfen tıklayınız.